Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

En xifres

Sant Ramon

Codi
251945
Comarca
Segarra
Població
490
Superfície
18,53
Densitat
26,4
Altitud
641

Superfície (km²)

Municipi
18,53
Comarca
_
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
26,4
Comarca
_
Catalunya
246,1

Homes

Municipi
258
Comarca
_
Catalunya
3.887.223

Dones

Municipi
232
Comarca
_
Catalunya
4.014.740

Població

Municipi
490
Comarca
_
Catalunya
7.901.963

Població de 0 a 14 anys

Municipi
43
Comarca
_
Catalunya
1.119.768

Població de 15 a 64 anys

Municipi
276
Comarca
_
Catalunya
5.171.048

Població de 65 a 84 anys

Municipi
118
Comarca
_
Catalunya
1.245.368

Població de 85 anys i més

Municipi
43
Comarca
_
Catalunya
256.427

Població

Municipi
480
Comarca
_
Catalunya
7.792.611

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
21
Comarca
_
Catalunya
576.192

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
155
Comarca
_
Catalunya
2.611.918

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
59
Comarca
_
Catalunya
560.355

Homes de 85 anys i més

Municipi
23
Comarca
_
Catalunya
85.321

Homes

Municipi
258
Comarca
_
Catalunya
3.833.786

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
22
Comarca
_
Catalunya
543.576

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
121
Comarca
_
Catalunya
2.559.130

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
59
Comarca
_
Catalunya
685.013

Dones de 85 anys i més

Municipi
20
Comarca
_
Catalunya
171.106

Dones

Municipi
222
Comarca
_
Catalunya
3.958.825

Població nascuda a Catalunya

Municipi
422
Comarca
_
Catalunya
4.958.965

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
21
Comarca
_
Catalunya
1.183.598

Població nascuda a l'estranger

Municipi
37
Comarca
_
Catalunya
1.650.048

Població

Municipi
480
Comarca
_
Catalunya
7.792.611

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
449
Comarca
_
Catalunya
6.520.801

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
31
Comarca
_
Catalunya
1.271.810

Població

Municipi
480
Comarca
_
Catalunya
7.792.611

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
239
Comarca
_
Catalunya
3.176.747

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
19
Comarca
_
Catalunya
657.039

Homes

Municipi
258
Comarca
_
Catalunya
3.833.786

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
210
Comarca
_
Catalunya
3.344.054

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
12
Comarca
_
Catalunya
614.771

Dones

Municipi
222
Comarca
_
Catalunya
3.958.825

Homes residents a l'estranger

Municipi
5
Comarca
_
Catalunya
187.341

Dones residents a l'estranger

Municipi
4
Comarca
_
Catalunya
180.026

Població resident a l'estranger

Municipi
9
Comarca
_
Catalunya
367.367

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
55
Comarca
_
Catalunya
1.223.420

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
45,5
Comarca
_
Catalunya
82,5

Naixements. Nens

Municipi
1
Comarca
_
Catalunya
29.187

Naixements. Nenes

Municipi
1
Comarca
_
Catalunya
27.195

Naixements

Municipi
2
Comarca
_
Catalunya
56.382

Defuncions. Homes

Municipi
9
Comarca
_
Catalunya
35.395

Defuncions. Dones

Municipi
1
Comarca
_
Catalunya
35.311

Defuncions

Municipi
10
Comarca
_
Catalunya
70.706

Matrimonis

Municipi
1
Comarca
_
Catalunya
27.100

Llars amb una persona

Municipi
39
Comarca
_
Catalunya
762.624

Llars amb dues persones

Municipi
54
Comarca
_
Catalunya
871.499

Llars amb tres persones

Municipi
33
Comarca
_
Catalunya
622.581

Llars amb quatre persones

Municipi
33
Comarca
_
Catalunya
500.357

Llars amb cinc persones i més

Municipi
21
Comarca
_
Catalunya
232.296

Llars

Municipi
177
Comarca
_
Catalunya
2.989.357

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
-18
Comarca
_
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
-2
Comarca
_
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
-20
Comarca
_
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
6
Comarca
_
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
1
Comarca
_
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
1
Comarca
_
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
5
Comarca
_
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
6
Comarca
_
Catalunya
149.665

Taxa bruta de natalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Taxa bruta de mortalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement natural - 2022

Municipi
-16,33
Comarca
_
Catalunya
-1,83

Creixement migratori - 2022

Municipi
44,9
Comarca
_
Catalunya
19,49

Creixement total de la població - 2022

Municipi
24,49
Comarca
_
Catalunya
17,89

Creixement total intercensal

Municipi
-36
Comarca
_
Catalunya
230.053

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-7,6
Comarca
_
Catalunya
3,29

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-8,65
Comarca
_
Catalunya
0,32

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
1,06
Comarca
_
Catalunya
2,96

Població que entén català

Municipi
521
Comarca
_
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
462
Comarca
_
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
462
Comarca
_
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
339
Comarca
_
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
524
Comarca
_
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
1.031

Pistes poliesportives

Municipi
1
Comarca
_
Catalunya
8.405

Camps poliesportius

Municipi
1
Comarca
_
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
1
Comarca
_
Catalunya
9.332

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
1.106

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
4
Comarca
_
Catalunya
29.380

Espais esportius

Municipi
7
Comarca
_
Catalunya
51.970

Educació primària o inferior

Municipi
18,8
Comarca
_
Catalunya
15

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
29,2
Comarca
_
Catalunya
27,7

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
23,3
Comarca
_
Catalunya
23,3

Educació superior

Municipi
28,7
Comarca
_
Catalunya
33,9

Electors (Elec. municipals)

Municipi
429
Comarca
_
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
79,7
Comarca
_
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
403
Comarca
_
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
60,5
Comarca
_
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
410
Comarca
_
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
71,2
Comarca
_
Catalunya
69,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
77,4
Comarca
_
Catalunya
60,9

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
425
Comarca
_
Catalunya
5.645.470

Homes

Municipi
125
Comarca
5.990
Catalunya
1.848.210

Dones

Municipi
90
Comarca
4.405
Catalunya
1.647.795

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
215
Comarca
10.400
Catalunya
3.496.005

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
235
Comarca
10.905
Catalunya
3.673.555

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
25
Comarca
295
Catalunya
10.260

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
80
Comarca
6.100
Catalunya
460.625

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
230
Catalunya
153.715

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
10
Comarca
2.745
Catalunya
2.409.580

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
115
Comarca
9.370
Catalunya
3.034.175

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
35
Comarca
455
Catalunya
21.005

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
145
Catalunya
36.575

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
10
Comarca
185
Catalunya
69.835

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
25
Comarca
1.045
Catalunya
432.525

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
70
Comarca
1.825
Catalunya
559.940

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
25
Comarca
1.405
Catalunya
548.655

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
20
Comarca
1.765
Catalunya
723.790

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
70
Comarca
2.075
Catalunya
725.200

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
4.130
Catalunya
1.036.530

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
115
Comarca
9.370
Catalunya
3.034.175

Comptes de cotització

Municipi
15
Comarca
666
Catalunya
244.783

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
157
Comarca
_
Catalunya
1.748.621

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
946,69
Comarca
_
Catalunya
1.247,58

Homes

Municipi
78
Comarca
_
Catalunya
742.088

Dones

Municipi
67
Comarca
_
Catalunya
795.474

Total

Municipi
145
Comarca
_
Catalunya
1.537.562

Atur registrat. Agricultura

Municipi
1
Comarca
_
Catalunya
5.678,7

Atur registrat. Indústria

Municipi
4,2
Comarca
_
Catalunya
37.608,4

Atur registrat. Construcció

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
26.094,6

Atur registrat. Serveis

Municipi
3,6
Comarca
_
Catalunya
246.025,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0,2
Comarca
_
Catalunya
24.969,3

Atur registrat

Municipi
9
Comarca
_
Catalunya
340.376,3

Atur registrat. Homes

Municipi
0,2
Comarca
_
Catalunya
144.854,4

Atur registrat. Dones

Municipi
8,8
Comarca
_
Catalunya
195.521,9

Atur registrat

Municipi
9
Comarca
_
Catalunya
340.376,3

Habitatges familiars principals

Municipi
177
Comarca
_
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars no principals

Municipi
104
Comarca
_
Catalunya
925.770

Habitatges familiars

Municipi
281
Comarca
_
Catalunya
3.915.127

Habitatges familiars principals (%)

Municipi
63
Comarca
_
Catalunya
76,4

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
106,5
Comarca
_
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
467
Comarca
_
Catalunya
5.932.460

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
44.300
Comarca
_
Catalunya
70.362

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
310
Comarca
_
Catalunya
497

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
18.071
Comarca
_
Catalunya
26.049

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
5.157
Comarca
_
Catalunya
7.562

Superfície de terres llaurades

Municipi
1.622
Comarca
_
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
1.622
Comarca
_
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
1.368
Comarca
_
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
6
Comarca
_
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
172
Comarca
_
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
63
Comarca
_
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
10
Comarca
_
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
2
Comarca
_
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
1.622
Comarca
_
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
74
Comarca
_
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
14
Comarca
_
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
10.037
Comarca
_
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
100.320
Comarca
_
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
1.530

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
16.311

Hotels

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
3.120

Places d'hotels

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
323.064

Càmpings

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
270.342

Turisme rural

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
2.588

Places de turisme rural

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
20.963

Turismes

Municipi
353
Comarca
_
Catalunya
3.513.245

Motocicletes

Municipi
51
Comarca
_
Catalunya
923.204

Vehicles industrials

Municipi
134
Comarca
_
Catalunya
755.312

Altres vehicles

Municipi
39
Comarca
_
Catalunya
183.647

Parc de vehicles

Municipi
577
Comarca
_
Catalunya
5.375.408

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
0,9
Comarca
_
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
63,3
Comarca
_
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
3
Comarca
_
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
996,98
Comarca
_
Catalunya
3.823.878,74