Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

En xifres

Sant Ramon

Codi
251945
Comarca
Segarra
Població
490
Superfície
18,53
Densitat
26,4
Altitud
641

Superfície (km²)

Municipi
18,53
Comarca
_
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
26,4
Comarca
_
Catalunya
246,1

Homes

Municipi
258
Comarca
_
Catalunya
3.887.223

Dones

Municipi
232
Comarca
_
Catalunya
4.014.740

Població

Municipi
490
Comarca
_
Catalunya
7.901.963

Població de 0 a 14 anys

Municipi
40
Comarca
_
Catalunya
1.116.910

Població de 15 a 64 anys

Municipi
297
Comarca
_
Catalunya
5.255.889

Població de 65 a 84 anys

Municipi
118
Comarca
_
Catalunya
1.272.703

Població de 85 anys i més

Municipi
35
Comarca
_
Catalunya
256.461

Població

Municipi
490
Comarca
_
Catalunya
7.901.963

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
17
Comarca
_
Catalunya
575.181

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
166
Comarca
_
Catalunya
2.654.179

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
58
Comarca
_
Catalunya
572.244

Homes de 85 anys i més

Municipi
17
Comarca
_
Catalunya
85.619

Homes

Municipi
258
Comarca
_
Catalunya
3.887.223

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
23
Comarca
_
Catalunya
541.729

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
131
Comarca
_
Catalunya
2.601.710

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
60
Comarca
_
Catalunya
700.459

Dones de 85 anys i més

Municipi
18
Comarca
_
Catalunya
170.842

Dones

Municipi
232
Comarca
_
Catalunya
4.014.740

Població nascuda a Catalunya

Municipi
411
Comarca
_
Catalunya
4.975.830

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
21
Comarca
_
Catalunya
1.151.646

Població nascuda a l'estranger

Municipi
58
Comarca
_
Catalunya
1.774.487

Població

Municipi
490
Comarca
_
Catalunya
7.901.963

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
438
Comarca
_
Catalunya
6.539.982

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
52
Comarca
_
Catalunya
1.361.981

Població

Municipi
490
Comarca
_
Catalunya
7.901.963

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
227
Comarca
_
Catalunya
3.186.015

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
31
Comarca
_
Catalunya
701.208

Homes

Municipi
258
Comarca
_
Catalunya
3.887.223

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
211
Comarca
_
Catalunya
3.353.967

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
21
Comarca
_
Catalunya
660.773

Dones

Municipi
232
Comarca
_
Catalunya
4.014.740

Homes residents a l'estranger

Municipi
5
Comarca
319
Catalunya
197.314

Dones residents a l'estranger

Municipi
5
Comarca
300
Catalunya
189.172

Població resident a l'estranger

Municipi
10
Comarca
619
Catalunya
386.486

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
50
Comarca
_
Catalunya
1.233.790

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
50
Comarca
_
Catalunya
82

Naixements. Nens

Municipi
2
Comarca
97
Catalunya
27.849

Naixements. Nenes

Municipi
1
Comarca
74
Catalunya
26.333

Naixements

Municipi
3
Comarca
171
Catalunya
54.182

Defuncions. Homes

Municipi
9
Comarca
_
Catalunya
35.395

Defuncions. Dones

Municipi
1
Comarca
_
Catalunya
35.311

Defuncions

Municipi
10
Comarca
_
Catalunya
70.706

Matrimonis

Municipi
1
Comarca
_
Catalunya
27.100

Llars amb una persona

Municipi
39
Comarca
_
Catalunya
762.624

Llars amb dues persones

Municipi
54
Comarca
_
Catalunya
871.499

Llars amb tres persones

Municipi
33
Comarca
_
Catalunya
622.581

Llars amb quatre persones

Municipi
33
Comarca
_
Catalunya
500.357

Llars amb cinc persones i més

Municipi
21
Comarca
_
Catalunya
232.296

Llars

Municipi
177
Comarca
_
Catalunya
2.989.357

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
1
Comarca
_
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
3
Comarca
_
Catalunya
-5.865

Saldo migratori intern

Municipi
4
Comarca
_
Catalunya
-5.865

Immigracions externes

Municipi
18
Comarca
_
Catalunya
274.438

Emigracions externes

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
115.892

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
5
Comarca
_
Catalunya
29.090

Immigracions de la resta del món

Municipi
13
Comarca
_
Catalunya
245.348

Immigracions externes

Municipi
18
Comarca
_
Catalunya
274.438

Taxa bruta de natalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Taxa bruta de mortalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement natural - 2022

Municipi
-16,33
Comarca
_
Catalunya
-1,83

Creixement migratori - 2022

Municipi
44,9
Comarca
_
Catalunya
19,49

Creixement total de la població - 2022

Municipi
24,49
Comarca
_
Catalunya
17,89

Població que entén català

Municipi
521
Comarca
_
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
462
Comarca
_
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
462
Comarca
_
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
339
Comarca
_
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
524
Comarca
_
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
1.031

Pistes poliesportives

Municipi
1
Comarca
_
Catalunya
8.405

Camps poliesportius

Municipi
1
Comarca
_
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
1
Comarca
_
Catalunya
9.332

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
1.106

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
4
Comarca
_
Catalunya
29.380

Espais esportius

Municipi
7
Comarca
_
Catalunya
51.970

Educació primària o inferior

Municipi
18,4
Comarca
_
Catalunya
14

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
30,1
Comarca
_
Catalunya
27,9

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
22,1
Comarca
_
Catalunya
23,4

Educació superior

Municipi
29,4
Comarca
_
Catalunya
34,7

Electors (Elec. municipals)

Municipi
429
Comarca
_
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
79,7
Comarca
_
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
403
Comarca
_
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
60,5
Comarca
_
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
410
Comarca
_
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
71,2
Comarca
_
Catalunya
69,4

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
425
Comarca
_
Catalunya
5.645.470

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
77,4
Comarca
_
Catalunya
60,9

Homes

Municipi
125
Comarca
6.090
Catalunya
1.942.825

Dones

Municipi
80
Comarca
4.455
Catalunya
1.715.265

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
210
Comarca
10.545
Catalunya
3.658.085

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
220
Comarca
11.010
Catalunya
3.835.570

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
25
Comarca
305
Catalunya
10.975

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
75
Comarca
6.335
Catalunya
470.915

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
240
Catalunya
160.860

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
10
Comarca
2.790
Catalunya
2.509.920

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
115
Comarca
9.670
Catalunya
3.152.670

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
30
Comarca
450
Catalunya
20.860

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
135
Catalunya
36.440

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
10
Comarca
185
Catalunya
70.355

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
30
Comarca
1.035
Catalunya
440.170

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
70
Comarca
1.810
Catalunya
567.825

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
25
Comarca
1.345
Catalunya
562.040

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
20
Comarca
2.005
Catalunya
756.965

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
70
Comarca
2.060
Catalunya
763.960

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
4.260
Catalunya
1.069.700

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
115
Comarca
9.670
Catalunya
3.152.670

Comptes de cotització

Municipi
15
Comarca
615
Catalunya
250.007

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
153
Comarca
4.778
Catalunya
1.758.796

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
974,08
Comarca
1.080,71
Catalunya
1.259,32

Homes

Municipi
75
Comarca
2.166
Catalunya
741.000

Dones

Municipi
67
Comarca
2.077
Catalunya
800.323

Total

Municipi
142
Comarca
4.243
Catalunya
1.541.323

Atur registrat. Agricultura

Municipi
1
Comarca
_
Catalunya
5.678,7

Atur registrat. Indústria

Municipi
4,2
Comarca
_
Catalunya
37.608,4

Atur registrat. Construcció

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
26.094,6

Atur registrat. Serveis

Municipi
3,6
Comarca
_
Catalunya
246.025,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0,2
Comarca
_
Catalunya
24.969,3

Atur registrat

Municipi
9
Comarca
_
Catalunya
340.376,3

Atur registrat. Homes

Municipi
0,2
Comarca
_
Catalunya
144.854,4

Atur registrat. Dones

Municipi
8,8
Comarca
_
Catalunya
195.521,9

Atur registrat

Municipi
9
Comarca
_
Catalunya
340.376,3

Habitatges familiars principals

Municipi
177
Comarca
_
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars no principals

Municipi
104
Comarca
_
Catalunya
925.770

Habitatges familiars

Municipi
281
Comarca
_
Catalunya
3.915.127

Habitatges familiars principals (%)

Municipi
63
Comarca
_
Catalunya
76,4

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
105,8
Comarca
_
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
466
Comarca
17.513
Catalunya
5.970.136

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
44.270
Comarca
36.635
Catalunya
70.177

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
310
Comarca
319
Catalunya
505

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
18.071
Comarca
_
Catalunya
26.049

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
5.157
Comarca
_
Catalunya
7.562

Superfície de terres llaurades

Municipi
1.622
Comarca
_
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
1.622
Comarca
_
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
1.368
Comarca
_
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
6
Comarca
_
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
172
Comarca
_
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
63
Comarca
_
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
10
Comarca
_
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
2
Comarca
_
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
1.622
Comarca
_
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
74
Comarca
_
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
14
Comarca
_
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
10.037
Comarca
_
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
100.320
Comarca
_
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
3.491

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
24
Catalunya
14.418

Hotels

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
3.120

Places d'hotels

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
323.064

Càmpings

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
270.342

Turisme rural

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
2.588

Places de turisme rural

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
20.963

Turismes

Municipi
353
Comarca
_
Catalunya
3.513.245

Motocicletes

Municipi
51
Comarca
_
Catalunya
923.204

Vehicles industrials

Municipi
134
Comarca
_
Catalunya
755.312

Altres vehicles

Municipi
39
Comarca
_
Catalunya
183.647

Parc de vehicles

Municipi
577
Comarca
_
Catalunya
5.375.408

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
0,9
Comarca
_
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
63,3
Comarca
_
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
3
Comarca
_
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
996,98
Comarca
_
Catalunya
3.823.878,74