Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament de Sant Ramon ha realizat la convocatòria per la cobertura d'una plaça de Tècnica d'administració general.

L’Ajuntament de Sant Ramon, amb l’objectiu d’estabilitzar els llocs de treball i d’adequar-se al que demana la normativa, va realitzar una convocatòria per la cobertura d’una plaça de tècnic/a d’administració general (TAG), enquadrada en l’escala d’administració general, grup de titulació A, subgrup A-1, adscrit a l’àrea de secretaria-intervenció municipal.

Imatge d'arxiu de l'ajuntament
Imatge d'arxiu de l'ajuntament

DIJOUS 19 MAIG 2022

NOTA DE PREMSA.- 

L’Ajuntament de Sant Ramon ha realizat la convocatòria per la cobertura d'una plaça de Tècnica d'administració general

L’Ajuntament de Sant Ramon, amb l’objectiu d’estabilitzar els llocs de treball i d’adequar-se al que demana la normativa, va realitzar una convocatòria per la cobertura d’una plaça de tècnic/a d’administració general (TAG), enquadrada en l’escala d’administració general, grup de titulació A, subgrup A-1, adscrit a l’àrea de secretaria-intervenció municipal.

Al febrer de 2022 es van publicar les bases i la convocatòria als taulers municipals, al BOP i al DOGC. A l’abril es va aprovar definitivament la relació d’admesos i exclosos, participant en la selecció 7 candidats/es.

El dia 3 de maig, al local social de Sant Ramon, van tenir lloc les proves selectives i la valoració de mèrits, resultant amb millor puntuació la Sra. Maribel Cregenzan Ortiz. La Maribel és la treballadora de l’Ajuntament  que actualment ja estava duent a terme les tasques de TAG com a funcionària interina, des de l’any 2019.

Per tant la Sra. Maribel ha sigut nomenada el passat dia 16 de maig, per part de l’Alcalde, funcionària de carrera de l’Ajuntament de Sant Ramon.

Maig, 2022.