Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament de Sant Ramon arranja els camins de Viver

Amb aquesta obra, l’Ajuntament vol promoure la utilització de la xarxa de camins rurals. Aquest any s’arranjarà Sant Ramon, i els dos vinents anys, els camins de Guspí i Portell.

Imatge de l'obra acabada
Imatge de l'obra acabada

DIMARTS 11 MAIG 2021

► Nota de premsa

L’Ajuntament de Sant Ramon arranja els camins de Viver.

Amb aquesta obra, l’Ajuntament vol promoure la utilització de la xarxa de camins rurals. Aquest any s’arranjarà Sant Ramon, i els dos vinents anys, els camins de Guspí i Portell.

L’Ajuntament de Sant Ramon vol promoure la utilització de la xarxa de camins rurals del municipi per tal que puguin ser utilitzats amb normalitat no només per vehicles associats a les explotacions ramaderes i agrícoles, sinó també per altres vehicles en general, ciclistes i vianants, tot descongestionant els trams de carreteres interns.

Tal com explica l’alcalde de Sant Ramon, Aleix Bochaca, per aconseguir aquest objectiu cal assegurar la qualitat dels camins i el seu correcte manteniment. És per aquest motiu, que s’ha procedit a l’obra d’arranjament dels camins del nucli de Viver (al nord del terme municipal de Sant Ramon).

Els camins objecte de la intervenció permeten una comunicació del nucli de Viver amb el poble veí de Portell, a més de permetre la circumval·lació de vehicles al mateix nucli, evitant la circulació de vehicles pesants per l’interior de Viver.

Les obres, adjudicades a l’empresa Marsol, han consistit a repassar la base del paviment amb l’anivellament del tot-u existent, amb aportació de nou tot-u com a reforç. S’han repassat amb una compactació definitiva i s’ha procurat donar cert pendent als camins per tal de facilitar l’evacuació d’aigües pluvials.

L’adjudicació a l’empresa Marsol va ser favorable per la millora de l’obra “Rehabilitació del Mur contenciós Escullera de pedra a Guspí” que s’havia fet malbé per les pluges. Millora per un import de 1.610 €.

L’obra a Viver ha estat supervisada pel director tècnic Cesc Rossell, i el regidor a Viver, Josep Rubí.

El cost de l’obra ha estat de 14,299,96 €, amb una subvenció per part de la Diputació de Lleida de 13.815,37 €. Aquest any s’arranjaran els camins de Sant Ramon, i els dos vinents anys, els camins de Guspi i Portell respectivament.

Maig, 2021.

Ajuntament de Sant Ramon.