Mardi, 12 De Décembre De 2017
Pl. de la Bassa, 3, 
Sant Ramon - 25215
Tèlèphone: 973524018 Fax: 973524284
Pàgina oficial de l'ajuntament