Lundi, 19 De Février De 2018
Pl. de la Bassa, 3, 
Sant Ramon - 25215
Tèlèphone: 973524018 Fax: 973524284
Pàgina oficial de l'ajuntament