Dimarts, 11 De Desembre De 2018
Pl. de la Bassa, 3, Sant Ramon - 25215
Telèfon: 973524018 Fax: 973524284

10/10/2018

Sant Ramon millora el sistema de tractament i potabilització d’aigua del consum als nuclis de la població.


Foto

L’Ajuntament de Sant Ramon ha buscat una solució per a la millora dels sistemes de tractament i potabilització d’aigua del consum al municipi.

En el nucli de Sant Ramon el sistema de cloració és automàtic, està en bon estat i funciona correctament. En la resta de nuclis, Portell, Viver i Gospi, són sistemes més manuals que responen a uns ajustaments fixos, per tant és possible que es donessin mancances o excessos de clor en laigua de consum que arriba als usuaris finals.

Tal com explica lalcalde de Sant Ramon Aleix Bochaca, el fet de renovar aquests equips garanteix la coloració precisa en laigua de consum, sense mancances ni excessos, i garanteix un estalvi econòmic en cas dexcés, que amb el sistema de regulació actual es pot donar fàcilment.

Bochaca explica que daltra banda, és necessari instal·lar equips de control de PH a tots els quatre nuclis, ja que segons sha comprovat laigua arriba als usuaris amb un PH amb un valor mig de 9, es tracta doncs dun PH bàsic allunyat del PH neutre que és el valor 7. Cal doncs instal·lar uns equips de regulació de PH mitjançant dosificació dàcid sulfúric per tal de treure basicitat a laigua i aconseguir el PH neutre.

A Sant Ramon, el dipòsit municipal daigua de nucli disposa descomesa elèctrica, per tant en aquets cas no serà necessari instal·lar cap sistema solar. Sha decidit mantenir lequip de dosificació de clor i afegir-li un equip de regulació del PH.

A Portell, Viver i Gospi, el dipòsit municipal daigua en aquests nuclis no disposa descomesa elèctrica, per tant és necessari per fer funcionar els equips denergia solar fotovoltaica. En aquets nuclis ja existeix aquest tipus dinstal·lació, però sha de renovar donat que lexistent no és suficient per a fer funcionar els nous equips a instal·lar.

En aquests nuclis sha decidit instal·lar un equips que consten de dosificació de clor i regulació del PH simultàniament.

Daquesta manera la regularització automàtica als nuclis de Sant Ramon permetrà solucionar els sistemes de potabilització.

Ladjudicació de lobra ha estat a lempresa Tashia dArtesa de Segre per un valor de 26.620 euros IVA inclòs. LAjuntament ha compta amb un ajut de Diputació de Lleida de 20 mil euros. El director de lobra ha estat David Mateu.

Diputació de Lleida

Sant Ramon. Octubre, 2018.Cercador

Ajuntament
Totes les administracions

Destacats

Mapa Web